Ý tưởng mới của dự án

Tôi thấy ý tưởng của các bạn mới ra mắt không tồi nhưng tôi thấy các bạn nên tạo cơ hội cho ask có giá trị để mua sản phẩm bằng cách đưa ask lên các sàn giao dịch để thị trường định giá tôi nghĩ dự án lúc đó tự sẽ có rất nhiều người biết đến.
Lợi thế khi đồng ask có giá trị ;
-các trader sẽ sử dụng ask trên sàn để mua sản phẩm. Không sử dụng $ USD mua sản phẩm như vậy sẽ tạo ra 1 cộng đồng người dùng sử dụng ask .

1 Like

mở 1 mục coi video cho mn kiếm ask miễn phí, giờ loại hết họ ra thì sẽ đi về đâu ??? cuối cùng cũng là 1 dự án không miễn phí

Cái bạn nói đúng nhưng việc đó cũng dễ dàng bị lợi dụng cày video bán ask mà không có người dùng xem thực sự

1 Like

Chắc con ma nhà họ hứa.

Ask hiện tại chỉ cho mua theo dạng nhà đầu tư với mức min trading ~100k obama thì phải.
Chúng ta đầu cơ nhỏ lẻ chắc ko có cơ hội đâu.

Ai mua thì liên mình.