Xóa và cài lại app permission

#1

Nhiều người vì lý do thay đổi thiết bị truy cập, hoặc xóa app permission rồi cài lại. Họ gặp rắc rối khi đăng nhập và xác nhận 2FA. Mong Permission hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho trường hợp này.

#2

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn cụ thể để ghi lại mật mã và mã dự phòng của bạn khi bạn thiết lập 2FA. Nếu bạn thay đổi thiết bị của mình, ứng dụng 2FA của bạn có quy trình khôi phục riêng.

1 Like