Xin admin chi biết là bao giờ permission.io cahyj chính thức


#1

Tôi đã tham gia đượ 6 tháng và đang chờ đợi bản từ Beta sang bản chính thức. Vậy admin có thể cho tôi biết thời gian nào thì permission.io chạy chính thức . Các cống sự của tôi đang hỏi . Cảm ơn


#2

Chúng tôi đang tiến gần hơn đến ngày xuất bản. Kiểm toán bảo mật của chúng tôi đã hoàn tất, ví thử nghiệm của chúng tôi đã được các thành viên của chúng tôi kiểm tra và chúng tôi đã cập nhật trải nghiệm người dùng với các tính năng như hồ sơ ẩn danh, ví, hiển thị Khám phá blockchain mới, các chương trình chia sẻ và giới thiệu. Chúng tôi cũng đang làm việc với một số thương hiệu lớn nhất trên thế giới với hy vọng đưa nội dung của họ lên Permission.io.


#3

publication date will be March or April Rachel?


#4

If it were my decision, we would’ve launched January 1st! As I’ve mentioned in other posts, we are currently conducting business development with global brands to get their content and/or products on Permission.io.


#5

Clear, Rachel. And how many months will the contract last with other ravings, how long can we wait, at least about a month, two or three, or maybe half a year or more? Write about it, because I would like specifics and you can clarify this with your senior managers ???


#6

Chưa có dự án nào mà mình thấy nó chạy beta lâu đến vậy !?


#7

Bạn có biết rằng Gmail đã ở giai đoạn thử nghiệm trong hơn 3 năm? Hãy nghĩ về “beta” như một nhãn cho người dùng của chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn liên tục cập nhật các tính năng


#8

Nói rất đúng, chờ đợi cho họ phát triển đi mọi người