Xác thực bằng số điện thoại


#1

Nhiều người có máy tính bàn nhưng không dùng điện thoại thông minh. Nếu có thể đăng kí tài khoản bằng số điện thoại và tin nhắn sms họ có thể tham gia với permission.


#2

Bạn có thể sử dụng cả Google Authenticator và Authy trên máy tính để bàn


#3

Máy tính bàn thường không dùng riêng cá nhân như điện thoại. Nếu có thêm cách đăng kí và xác nhận bằng số điện thoại thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhiều người sẽ có cơ hội tham gia hơn.


#4

2FA sử dụng SMS không an toàn. Bảo vệ dữ liệu và mã thông báo của bạn là phần quan trọng nhất của Quyền.
Tại thời điểm này, chúng tôi không có kế hoạch thêm các cách bổ sung để xác minh tài khoản và sự thụt lề của bạn.


#5

Thật sự rất cảm ơn sự kiên nhẫn của @mray nhưng nếu có thêm cách xác nhận bằng sms ngoài 2FA thì sẽ phù hợp với nhiều người hơn vì số điện thoại cũng là duy nhất. Ý kiến cá nhân của mình.