Xác minh 2FA trên máy tính

Bạn coppy dãy số ký tự (mã code) phía trên hình mã vạch, sau đó dán vào ô (trường nhập liệu) đó là Khóa Của Bạn trong trình xác minh 2FA rồi ok, hoặc Thêm.
Chúc vui!