Withdrawal problem


#1

Hlo dear sir

How too withdrawal ASK token and wich exchanger listed ASK token ?


#2

We are still on testnet. Please read the FAQs.


#3

Vậy testnet đến bao giờ cho tôi hỏi


Permisson.iotôi thích trải nghiệm
#4

i can’t recived ASK my email : genius.mody@gmail.com
my wallet : 0xfb82968405128df9b9e3df8e34e42e30895959ab

please help me

TX: 0xa637083dca134eddd6b639b81bdcb86b8d1c933e0ee45af852aa7518025bcd1e

To: 0xfb82968405128df9b9e3df8e34e42e30895959ab


#5

The wallets are TEST wallets ( which is why they say TEST NET in red at the top) and the tokens in the wallets are test tokens only, and not part of your Earned Balance.

You can only send to other Permission members, for testing purposes. There are several threads about this on the forum.


#6

So this means that our balance is still intact even though we have sent a portion of our earnings from our Eth wallet?


#7

Đúng rồi. Bạn cứ gửi thoải mái đi :slight_smile:


#8

You didn’t send any earnings to your ETH wallet. The tokens in the test wallet are not part of your Earned Balance. They are just test tokens. Your earnings are all in your Earned Balance.
You can only send test tokens to other Permission members.
There is a thread on the forum for testing.


#9

tại sao hôm nay đang xem quảng cáo mà số dư hỏi của tôi lại biến mất không còn gì vây


#10

Bạn vẫn còn gặp phải vấn đề này chứ?


#11

Vâng tôi vẫn vậy đã bỏ gia nhiều thời gian để làm mà giờ không còn hỏi mong ngài kiểm tra giúp…

Vào 0:19 Th 4, 13 thg 2 2019 Rpekar via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết: