Where to withdraw money


#1

I want to withdraw money on paypal how to do


#2

Please read the FAQs. We are still on testnet.


#3

Nói thật tôi ko thấy chỗ rút tiền ở đâu !


#4

Chúng tôi vẫn còn trên testnet. Mã thông báo chưa hoạt động.


#5

How withdraw money ???


#6

Please read the FAQ for information about the Permission token.


#7

tôi có thể rút tiền từ Permission đúng không


#8

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp và các chủ đề khác hỏi cùng một câu hỏi. Chúng tôi đang trên testnet.