Watch ads.I don't have receive Earn Cryptocurrency


I don’t know why my account me have suspended .
I just invite many people to forum telegram , twitter , facebook …
please review me . and accept open my account
thank you

Chien
Mai Dinh Chien

2 Likes

Bạn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh xem sao. Nhiều khi ở chế độ phiên dịch, permission không hiển thị ask.

1 Like

Mình ko dùng được các chức năng khác trog acc đc. Mình chỉ hiện wallet vs cái báo support. Mà tài khoản bị báo suspended

Vào 11:20 AM, T.2, 20 Th5, 2019 Nguyên Kha via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

1 Like

Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu vào email support của Permission

Nếu tài khoản của bạn bị treo, đó là vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

2 Likes