Using Fake Email Addresses

Bumping this up to the top.

Fake referrals will NOT be paid. Those of you ( you know who you are) creating a bunch of fake accounts with fake emails are going to be very disappointed. Violating our Terms of Service by creating fraudulent accounts will result in your account being suspended.

1 Like

Hi MRay, long time no see u!
I have big community. Maybe my ref just only sign up, and I dont know their !
do you count is a case ( Fake Mail) ?

Xác thực 2FA xong sẽ là hợp lệ nếu đó là mail xịn :sweat_smile:

There are several criteria we use to determine fake accounts. Some are very obviously fakes and use brand new email addresses with fake email domains. Sign ups are not referrals… referrals are users!

1 Like

Not a problem, I have hundreds of people who won’t register until launch of mainnet. Lol…just waiting for launch and start a massive campaign for permission across 30 States of about 20million people. You gonna see an increased user level after launch, I assure you.

2 Likes

That’s a lot of users… we’ll take them! :smiley:

2 Likes

Alright thanks a bunch

Could they be the ones who have already earned over a million ASK? I have been asking myself where one earned those tokens?

Giả với thật gì, cả năm nay nó tìm cách nói cuội rằng chờ này chờ nọ, mịa, chưa có đâu mà chạy beta đến cả năm như tụi này, nó có trả phí cho người xem đâu, cái ASK là của nó tự vẽ ra rồi nói rằng sẽ thế này, thế kia ! Không khéo a/e ta làm không công cho nó ! Vì nghĩ cho cũng, các nhà sản xuất chương trình QC video họ cung cấp đến tụi nó, chắc chắn họ phải trả phí cho tụi nó, còn tụi nó viện đủ lý do để méo trả phí cho a/e mình, nó ôm luôn số tiền đó (không nhỏ nhé) trong khi mọi người ra sức hàng ngày coi video cho nó. Cứ để coi cuối cùng mình đoán có đúng không ?

2 Likes

Thanks, we’ll definitely keep this in mind. And will definitely try fake email generator that are available online.

Bạn có tin rằng xem video hoặc gửi liên kết cho bạn bè của bạn là công việc? Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ ai làm việc cho chúng tôi. Các thành viên của chúng tôi đề xuất Permission.io vì họ muốn! Họ muốn lan rộng, và họ muốn kiếm thêm ASK! Thành viên sẽ nhận được tất cả các số ASK kiếm được khi mainnet được phát hành. Miễn là giới thiệu của họ đến từ địa chỉ email thực.

2 Likes

tài khoản tôi sáng nay dậy bị treo là sao add