Using Fake Email Addresses


#1

If you use a fake email address to sign up at Permission.io, there are a few things to keep in mind:

  • Fake email addresses mean we cannot communicate with you about important events.
  • Fake email addresses are more likely to be checked for being fake accounts.
  • Fake email addresses used to generate fake referrals will NOT be paid.
  • 2FA is REQUIRED for each referral in order to get paid the referral bonus when you go live.

#2

Я же обьяснил, что у меня нет супер телефона как у Вас, то есть мне можно помахать Вам ручкой, да?


#3

I don’t remember my 2FA key password. what should I do


#4

Set up another application. If you did Google before, use Authy.
AND WRITE DOWN THE PASSWORD.


#5

Вы можете настроить 2FA на ноутбуке


#6

how to do it ? …


#7

#9

I did it . I still use Authy. Thanks :heart_decoration:


#10

When we go live ?..


#11

yes i understand how bad it is to use fake email.but what i do not get is how to converse your refer to do 2FA in case you refer by using social media like facebook


#12

Post a reminder on Facebook to complete 2FA. You can share the blog post we did .

If your referrals are logging in to Permission, they are being prompted to set up 2FA to earn, as well.


#13

Đến hôm nay mà còn hỏi làm thế nào ? Đó là cái quan trọng đầu tiên nhất nếu bạn muốn kiếm tiền online


#14

Hello? How can I upload my advert on permission?


#15

You can send me a private message or email ( mray@permission.io) with a link to the youtube video you want to see added.
We do not add videos for ICOs or fundraising projects.


#16

Just bumping this back up to the top.

Creating / using fake emails to boost your referral numbers is a waste of time. They will NOT be paid. You will NOT earn for fake referrals.
Please see the whitepaper for more information!


#17

mình đọc khá nhiều thông tin về địa chỉ mail giả. Nhưng vẫn chưa thật sự rõ về một số thông tin.

  1. Tài khoản đã được tạo và xác thực 2FA mà không hoặc ít hoạt động có tính là giả không?
  2. Tài khoản hoạt động trên cùng 1 máy tính (xác thức 2fa trên điện thoại cá nhân. Trong gia đình hoặc cùng cơ quan). Có phải là gian lận?
  3. Điều kiện để không bị coi là mail giả như thế nào.
    Mình muốn biết thông tin cụ thể để thuận lợi cho việc giới thiệu và sử dụng.

#18

Sử dụng cùng một thiết bị không cấu thành email giả hoặc tài khoản giả. Sử dụng một trình tạo email giả hoặc tạo tài khoản email mới để giới thiệu là.

Có những công cụ có thể cho chúng ta biết tuổi của một email. Một số người rõ ràng … thêm hàng trăm “lượt giới thiệu” bằng địa chỉ email bị trả lại khi chúng tôi cố gắng gửi email cho họ hoặc là hàng giả rõ ràng: Person1@gmail.com, Per.son1 @ gmail …
Chúng tôi không ngu ngốc như vậy :slight_smile:


#19

Thêm 1 lần nữa cảm ơn @mray.
Nếu đúng như bạn nói mình có thể yên tâm rồi.


#20

Đọc lại mới nhớ. Mail mình đang sử dụng được lập để đăng kí sau khi được giới thiệu về permission. io.
Mail giả hết lo vì không có, giờ lo mail thật bị tính giả vì ít tuổi.
:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:


#21

Nếu bạn đăng nhập thường xuyên và xem video, sẽ không có vấn đề gì.
Chính những người tạo ra nhiều email giả mạo nên có vẻ như họ có rất nhiều lượt giới thiệu là vấn đề.