Tôi không thể thấy Wallet của tôi trên Permission


#1

tôi không thể tìm thấy địa chỉ wallet của tôi trên Permissioncayvaduong


#2

Các ví thử nghiệm về quyền có sẵn tại biểu tượng ví trong menu. Bây giờ họ chỉ là ví thử nghiệm. Xem câu hỏi thường gặp


#3

Bạn phải xác minh hai lớp(2fa)