Tôi đã tham gia được 6 tháng và không thấy ASK

Tôi đã xem video và tuyển ref được 6 tháng và đây là con số tôi kiếm được

nhưng sau đó tôi vào mục TESNET chả thấy gì

Blockchain Permission.io vẫn còn trên testnet. Khi chúng tôi chuyển sang mainnet, bạn sẽ có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với mã thông báo của bạn.

Hi
Not sure how this works but I have been earning ASK from friends watching clips yet my referral number is zero . I know I have invited some friends.

Ty

Tôi xác thực 2FA xong, sau đó đăng nhập lại bằng mã này không được. Dùng 2FA backup code cũng không được. Bạn có thể cho tôi biết tại sao không. Cảm ơn.

Bạn có thể vui lòng gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình để minh họa rõ hơn vấn đề bạn đang gặp phải không?


tôi khong xác nhận được 2FA

Hãy chắc chắn rằng bạn sao chép mã màu xanh dài đó. Lưu nó vào thiết bị của bạn, nếu không ứng dụng sẽ không cho phép bạn xác nhận. Sau đó, đảm bảo bạn giữ mã ở nơi an toàn, trong trường hợp bạn bị mất thiết bị hiện tại hoặc vô tình xóa ứng dụng 2FA của bạn.