Tôi có thể mở tài khoản bằng nhiều email không


#1

tôi có 3 email, vậy tôi có thể mở 3 tài khoản permission không? @mray


#2

Tôi cũng thắc mắc điều này.


#3

Giới thiệu giả sẽ không được trả tiền khi chúng tôi chuyển sang mainnet. Mục đích của Permission.io là để bạn được trả tiền để xem quảng cáo. Vì vậy, trừ khi bạn sẽ chủ động sử dụng Quyền trên cả ba, tôi sẽ không thiết lập tài khoản cho nhiều email.