Tôi cần một tuyên bố rõ ràng từ permission.io


#1

Trong năm 2018, permission đã thất hứa khi chuyển sang nền tảng mainnet, sau đó là những câu trả lời không xác định của permission về vấn đề này. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Bởi vì tôi đã tin tưởng lời hứa của permission mà giới thiệu họ cho bạn bè người thân của tôi cùng ủng hộ permission.io. Bạn bè của tôi là những người có uy tín trong cộng đồng địa phương, là luật sư, kỹ sư, bác sỹ, phóng viên, nghệ sỹ… Tôi đã mất uy tín với họ là do permission thất hứa, và tiếp tục trả lời vô nghĩa, không xác định về vấn đề này.
Tôi rất mong đại diện permission.io hồi đáp và giải quyết vấn đề của tôi.