Tiền kiếm được ở bản thử nghiệm sẽ ra sao?

Số tiền mà tôi đã kiếm được. Hoặc giới thiệu bạn bè và tôi kiếm được. Khi sang bản Chính thức tôi còn nhận được lại chúng không? Hay các bạn Reset lại từ đầu vậy?

1 Like

Chúng tôi KHÔNG thực hiện thiết lập lại số dư kể từ tháng 7 năm 2018, đó là phần thưởng cộng đồng đặc biệt cho những người thử nghiệm beta sớm. Khi chúng tôi chuyển sang mainnet, bạn sẽ giữ tất cả thu nhập ASK của mình từ cả lượt xem và lượt giới thiệu đã được xác minh.

4 Likes

Vậy có nghĩa là số dư và số lượt giới thiệu vẫn còn nguyên và được bảo lưu sang bản chính thức.

Vào 23:21, Th 5, 21 thg 3, 2019 Rpekar via Permission.io Forum <permission@discoursemail.com đã viết:

1 Like

Chính xác. Không có gì phải lo lắng miễn là tất cả các giới thiệu của bạn là có thật và không bịa đặt.

3 Likes