Thu nhập từ xem quảng cáo đã giảm đi rất nhiều

Do nhà quảng cáo giảm chi phí hay đã có rất nhiều người sử dụng permission mà giá trị thời gian của chúng ta đã giảm đi :disappointed_relieved:
Và ask vẫn chưa thể bán :sob: