Thay đổi email đăng ký

#1

Tôi muốn thay đổi email trước đây đăng ký permission sang email khác thì làm như thế nào ạ

#2

Đăng nhập vào Quyền, nhấp vào “Settings”, sau đó nhấp vào “Update email”