Thay đổi cách trả ASK!

Permission.io thay đổi cách trả ASK cho người dùng từ việc xem video sang mua hàng. Hiện tại, người dùng mua một món hàng giá trị 1$ từ đối tác của permission.io sẽ được trả thưởng 5 ASK.
Và 1 ASK = 1 ASK, Chứ vẫn không có giá trị trao đổi gì.

1 Like

Nếu bạn đọc thông báo đầy đủ trên blog, bạn sẽ biết rằng bạn chỉ phải thực hiện một giao dịch mua. Sau đó, bạn mở khóa thêm nhiều cách để kiếm ASK mà không cần mua gì.

2 Likes

Hiện tại, người dùng cần phải mua hàng? Nếu không có nhu cầu mua hàng thì sẽ không thể kiếm ASK? Mọi việc chỉ tiếp diễn với permission khi người dùng phải mua ít nhất 1 sản phẩm? Thưa bà!

1 Like

Bạn cần đọc toàn bộ blog: https://medium.com/permissionio/welcome-to-the-permission-marketplace-952bb18057eb

Bạn chỉ phải thực hiện một lần mua, sau đó bạn sẽ mở khóa thêm nhiều cách để kiếm được ASK mà không cần phải mua.

Tôi đã đọc, và chưa có nhu cầu mua gì trên các sản phẩm của đối tác permission.io
Hiện, ở Vietnam, chưa thấy cửa hàng nào thuận tiện.

1 Like

giá trị của ASK để làm gì mà tôi phải mua hàng trong khi ASK không có giá trị, giá trị =0

2 Likes

Có một số cửa hàng trên toàn thế giới trên allow.io. Nếu không có gì cho bạn, hãy tiếp tục kiểm tra trang web. Chúng tôi đang thêm thương nhân mới thường xuyên.

2 Likes

HỎI chi tiêu sẽ đến sớm. Đó là trong giai đoạn phát triển

1 Like

Bạn nên có video hướng dẫn mua hàng hóa và cách mở các tính năng kiếm ASK ?
Bạn không hướng dẫn cụ thể sẽ dễ gây hiểu nhằm là dự án scam

1 Like

Vâng, tôi đồng ý với bạn. Hiện tại, chỉ có thể mua hàng (ít nhất là 1 lần) mới kiếm/ nhận ASK của Permission.io được. Và nó/ASK vẫn không giá trị gì. Đây là điều đang xảy ra, mọi quyết định là do người dùng chúng ta thôi.

2 Likes

Thưa bà! Không phải chúng tôi không hiểu những thông báo của permission.io, mà chúng tôi đang chia sẻ thực trạng một cách chính xác như nó đang diễn ra.(đó là: người dùng cần có ít nhất một giao dịch/ mua hàng, thì sẽ nhận được ASK, và có thể có thêm cơ hội để kiếm ASK, và hiện tại 1 ASK=1 ASK). Mọi quyết định sẽ do người dùng lựa chọn. Đáng lẽ, các bạn phải cho phép người dùng chi tiêu ASK của họ trước khi buộc họ sử dụng dịch vụ mua hàng của đối tác. Các bạn đang làm việc giống như AD:VANTAGE ? Điều này không được đánh giá cao.

1 Like

Đồng ý với ý kiến mổ sẻ thực tế này. Chúng ta đang kỳ vọng được chi tiêu ASK sau nhiều thời gian chờ đợi và tham gia, chứ không cần phải mua sắm để kiếm ASK chưa có giá trị trao đổi. Chúng ta đã bỏ thời gian để có ASK, thì bây giờ phải mua hàng mới được.

2 Likes

But for me am not able to purchase any items in my country since reddit says they only operate in us at the momment,what can i do to continue earning ask?

Chúng tôi đang sản xuất các video giáo dục và hướng dẫn trong tuần này và tiếp theo!

Where on reddit did you see this? Send me a link if you can.

Nếu bạn đọc toàn bộ blog, bạn sẽ biết rằng bạn chỉ phải mua một lần. Sau khi xác nhận mua hàng của bạn, bạn mở khóa những cách mới để kiếm ASK mà không yêu cầu mua hàng. Tính năng Spend ASK cũng sẽ sớm ra mắt, như blog nói.

1 Like

Can I now buy products with a visa once?

pls Mray or Rpekar1 reply me?

1 Like

muốn mua coin liên hệ mình!

Kèo giúp các anh chị từ nghèo ít vốn đến kha khá vốn X50 - X100 - X1000 - X5000 lần tài sản tùy thích. Ai quan tâm xin mời vào Group Vietnamese Telegram tìm hiểu: https://t.me/terracreditvie
Lưu ý: không bán hàng, không đa cấp nha, không ủy thác !

sao ko giúp dòng họ nhà mầy đi. Đi ra lùa gà hà

1 Like