Thời gian đồng ASK lên sàn và rút được tiền

#1

Bao giờ đồng ASK lên sàn và chính thức thoát khỏi bản beta?

1 Like
#3

Chúng tôi chưa có ngày để thông báo khi chúng tôi chuyển sang mainnet. Vui lòng truy cập diễn đàn này thường xuyên để cập nhật về phát triển Giấy phép và ra mắt mainnet sắp tới của chúng tôi!

2 Likes