Thời gian chuyển ASK giữa các ví người dùng

Đến nay ASK vẫn có giá trị bằng 0$, nhưng tôi thích sở hữu thật nhiều nó như một kiểu sưu tầm. Nên tôi có mua lại các ASK của người dùng khác. Vấn đề là thời gian chuyển/ xác thực giữa các ví khá lâu nên việc thanh toán tiền cho người bán ASK của họ cho tôi sẽ chậm, gây phiền phức cho bên chuyển ASK. Mong Permission tạo điều kiện xác thực tín chỉ chuyển dịch giữa các ví có thời gian ít nhất.
Cảm ơn!

1 Like

Chuyển ASK từ ví này sang ví khác mất ít hơn một phút trên ứng dụng PERMISSION.
Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có ví khác.

1 Like

Tôi vẫn thấy lệnh chờ trên tài khoản của tôi, điều này là thế nào?

Tôi không chắc. Tôi sẽ kiểm tra các nhà phát triển của tôi. Gửi cho tôi một tin nhắn với địa chỉ ví của bạn.

1 Like