Teamdev ASK giờ các bạn làm gì? Dự án có phát triển không?

Chào các bạn!

Tôi tham gia ASK đã lâu, nhưng hơn 1 tháng nay tôi không nghe thông tin gì tốt về ASK hết?

Không lẽ dự án đã STOP?

Tôi mong Teamdev ASK hãy tìm cách vựng dậy dự án. Tôi rất yêu ASK và không muốn nó chết nhưng không biết có thể giúp gì cho các bạn.

HÃY TỰ TIN VÀ VƯỢT QUA KHÓ KHẮN NHA TEAMDEV ASK

TÔI YÊU CÁC BẠN.

Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của bạn và sự quan tâm của bạn khi thấy ASK và Permission.io thành công. Điều đó đang được nói, tôi sẽ phải kiểm duyệt ý kiến của bạn. Vui lòng không cắm các công ty khác trên diễn đàn Permission.io.

Chúng tôi đã công bố một “Permission Marketplace” mới Tháng trước. https://medium.com/permissionio/welcome-to-the-permission-marketplace-952bb18057eb

Cám ơn bạn rất nhiều. Tôi mong Permission (ASK) sẽ phát triển thực sự. Công sức các bạn bỏ ra cho dự án này là lớn nên tuyệt đối không bỏ cuộc.

Cảm ơn bạn! :blue_heart:

Any one please tell me can we shop onpy with ASK tokens or whats more csn we withdraw it or what?

ASK is currently compatible with the Trezor hardware wallet and you can withdraw to your Trezor using MyCrypto.com. Learn how here: How To Withdraw Your ASK Using Mycrypto.com and the Trezor Hardware Wallet!

Other wallets are in the works and will be announced here when finalized. The ability to spend ASK is coming very soon, stay tuned!

Please add vova store thanks

When we can cash out it and shop some thing thanks please tell us

As soon as I have a date, the people on this forum will be the first to know

1 Like

when list exchange ???

Please read the banner at the top of the forum.