Tất cả các video đều 0 ask

#1

Cách đây 12h đăng nhập vào vẫn vào xem video bình thường. Nhưng đến giờ vào thì tất cả các video đều không hiển thị số ask sẽ nhận được.

1 Like
#2


Video cũng không hiển thị thời gian đã xem (mình xem video này lần đầu tiên).

1 Like
#3

Chúng tôi đã thực hiện cập nhật hệ thống vào sáng hôm qua có thể đã ảnh hưởng đến một số video. Bây giờ mọi thứ sẽ xuất hiện bình thường.
Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và vì vậy hãy yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi tiếp tục phát triển các tính năng mới.

#4

Mình xem lại bình thường được rồi. Cảm ơn @mray