Shouldn't i buy Trezor

Dear Admin.
Should i buy Trezor wallet software to withdraw my Ask. I am living in Vietnam. I have no money to buy it, and even i can buy it, I don’t known how to use it. Because my English is not good enought to understand. Now i got over 10 thousands Ask, but is it worth more than my paying $64. Thank you.

1 Like

mua làm gì bạn? cứ để ở ví web hoặc đợi có thông báo ví mềm thích thì rút về chứ 10k ask mà mua ví lạnh thì để làm gì

Thanks. Lời khuyên hữu ích. Mình chỉ hỏi vậy thôi chứ tiền đâu mà mua.