Số lượng phát hành ASK

Tôi muốn biết Permission.io phát hành bao nhiêu ASK cho người dùng, và có giới hạn ASK không?
Cảm ơn

2 Likes

Tất tay 100.000.000.000 (100 tỉ) cố định thì phải. Mà quan tâm giá trị ntn chứ số lượng làm chi :rofl::rofl::rofl:

2 Likes

Vốn hóa/ hoặc hợp đồng đầu tư tương lai chia cho khối lượng thuần sẽ ra giá trị thuần(dự đoán). Kkkk
Giá trị sảm phẩm là vậy, đôi khi không phải do giá trị đầu tư chia cho số lượng tổng thể.

1 Like

Khi nào nhà quảng cáo trả ASK cho bạn, thay vì Permission trả, thì ASK có giá trị. Nên tôi cũng muốn biết khối lượng phát hành, và rất quan tâm ý của tiêu đề.

1 Like