Số ask trong tài khoản của tôi đang trong quá trình xử lý. Vậy đến khi nào mới nhận được

Số ask trong tài khoản của tôi đang trong quá trình xử lý. Vậy đến khi nào mới nhận được.

Tôi không chắc ý của bạn là gì. ASK của bạn là trong ví Giấy phép của bạn.

Xin cho tôi hỏi đồng ask xử lý đến khi nào tôi có thể nhận lại. Có cách nào hỗ trợ giúp tôi với.
Trân trọng!

Vào 19:05 T.4, 24 Th7 2019 Michelle Ray via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

Tôi vẫn không hiểu vấn đề là gì. Nhấp chuột vào liên kết Ví khi bạn đăng nhập. Đó là nơi ASK của bạn