Quy đổi ASK sang tiền tệ

Cho tôi hỏi cách quy đổi đồng ASK đang có sang loại tiền tệ kiểu gì?

1 ASK = 1 ASK. Nó có nghĩa là được sử dụng trong hệ sinh thái Permission.io. Chúng tôi đang phát triển các cách để bạn sử dụng ASK.

1 Like