O ASK and Account Under Review

Hi, I just have logged in to my account and found out “0 ASK” on my account. I am sure I have earned a lot around 100k. Also Why is that my account is under review. I haven’t even logged in to my account for a very long, it’s just now that permission.io is live.

Your referral code is: MKBQ52

Thanks

2 Likes

Bao giờ tôi mới nhận được hoa hồng giới thiệu của tôi

Khi đánh giá xong. Nói chung, trong vòng một hoặc hai tuần kể từ khi tài khoản của bạn được kiểm tra.

hola disculpen mi cuenta tambien esta en cero y dice bajo revision porque.
y cuanto tiempo demora la revision.
ayuda

Sao đánh giá lâu thế bạn

Phải mất thời gian để xem xét một tài khoản. Bảo vệ ASK cho các thành viên của chúng tôi là rất quan trọng.

Envíame un mensaje privado con tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión

hola gracias mi correo es.

diego.el.legendario@gmail.com

Sent you a private message.