New users say "hi" :)


#101

Hello everyone. I am a newbie looking forward to help.


#102

Hello everyone, I would like to wish you all goodluck


#103

Hi Sophie I’m Lynn how are u I was wondering how does this work I seen this all on the news and I am definitely down for it all. How has your experience been so far as a new user?


#104

Tôi là người mới, thấy cách làm việc nhiệt tình và nghiêm túc của quản trị Permission, tôi hy vọng Permission sẽ lớn mạnh!
Chúc mọi người vui vẻ, thành công!!


#105

Hi :yum::yum::yum::yum:

I @toyotheophilus needs to do my own “hi” too :grinning::grinning::grinning:


#106

Xin chào mọi người. Tôi là người mới, mong muốn được làm quen và đóng góp trên permission.


#107

Lol you welcome Trinity… we glad to have you here as well :+1:t3:


#108

Tôi đến từ Vietnames! Rất vui được làm việc :heart_eyes:cùng các bạn trong dự án này!


#109

Hi am Moses just started show me the way


#110

Bạn hãy đọc những điều khoản chung, và những điều cần biết trong permission. Thân!


#111

Bạn nên tham khảo mục FAQ


#112

Всем привет, рада приветсивовать:смайлик:


#113

Hello everyone I’m new user & I glad to a part of such good project & hope that permission future is bright


#114

Hi. I’m new user from Vietnam. Nice to meet you all :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:


#115

Hi. Me too. Nice to meet you all


#116

Hello everyone, I am Ganesh. Nice to meet you all


#117

hi
i am sadiq and i am new to this forum and wish you an advance christmas eve and new year 2019


#118

Hi I’m Headie, very glad to be here


#119

Hello there (i’m no general kenobi)


#120

Cześć jestem Roman .Miło mi że jestem z Wami.Pozdrawiam