Một thiết bị dùng chung

Trên một thiết bị (Điện thoại, laptop, máy tính,…), tôi có thể mở nhiều tài khoản được không?

Tại sao bạn muốn có nhiều tài khoản?

2 Likes

Vì thiết bị của tôi có hai số điện thoại được sử dụng cho 2 Email. Nhưng nó không phải là giả mạo.

Nếu bạn đang làm việc 2 tài khoản, tôi cho rằng bạn có thể có 2 tài khoản, nhưng thiết lập một giây chỉ để nhận tiền thưởng giới thiệu không phải là một ý tưởng hay.

1 Like