Một số lưu ý cho người dùng!


#21

want to install expensive 2FA on the computer, how do I do it?


#22

Lau .chua vao 2FA code


#23

Bạn cứ tải phần mềm xác thực 2FA bình thường qua tài khoản google hoặc các tài khoản phù hợp nền tảng cho phép đồng bộ hóa khác.


#24

sang năm 2019 rồi permission vẫn chưa chuyển sang mainnet
làm sao để tin tưởng permission !!!
mong được ai đó reply …


#25


Bạn vào xem đi


#26

Muon rut tien ko gan tet som


#27

Bạn ơi giúp mình với. Ứng dụng này dùng như thế nào vậy. Mình chưa biết mục đích của nó là làm gì. Cảm ơn bạn


#28

Bạn ơi ứng dụng này dùng như thế nào vậy, mục đích của nó là làm gì. Cảm ơn bạn.