Không xem video quảng cáo thì sao?

#1

Người được mình giới thiệu có đăng kí và xác thực 2FA nhưng họ không xem video quảng cáo (do chưa tin tưởng) thì tài khoản đó có bị tính là giả không? Mình có bị trừ điểm ASK đã được cộng không?

1 Like
#2

Tôi không biết tại sao các video trong ứng dụng sẽ không được tin cậy. Họ chơi từ cầu thủ của chúng tôi.
Nhưng, nếu họ hoàn thành 2FA, thì bạn được trả tiền cho giới thiệu.

3 Likes