Không thấy tin tức về permission nữa

cho hỏi permission phát triển đến đâu rồi, chả thấy tin tức gì nữa cả. Phải chăng permission đã ngừng hoạt động và không phát triển được nữa

1 Like

Đã có rất nhiều tin tức! Xin vui lòng đọc diễn đàn …

Nghỉ rồi, scam rồi, …

1 Like

Không phải lừa đảo. mày letrungnghia biết đọc thì không hiểu. letrungnghia nói sai rồi!

mình đọc tin tức thì hiểu rõ. mình cảm ơn mray nhiều lắm! mình thích yêu permission okay!(@.@)

Là sao ạ

Vào Th 7, 24 thg 8, 2019 lúc 22:18 Le Trung Nghia via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

Mãi chả thấy tin tức h cả

Vào Th 7, 24 thg 8, 2019 lúc 22:37 Loc via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

0 biết bao h ms thực sự quy đổi đc đồng Ask đây

Vào Th 7, 24 thg 8, 2019 lúc 22:40 Loc via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

Sau đó, bạn không đọc email của bạn hoặc diễn đàn.
Chúng tôi đã gửi email chưa đầy 2 tuần trước thông báo Thị trường cấp phép đang đến và đã nói về nó ở đây kể từ khi nó ra mắt.

1 Like

Thế đã quy đổi dc đồng ASK ra các loại tiền tệ chưa thế

Vào CN, 25 thg 8, 2019 lúc 00:01 Michelle Ray via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết: