Không nhận được ask

Tôi vẫn chưa nhận được ask. Đã quá 72h

Vui lòng gửi cho tôi một tin nhắn riêng tư với email đăng nhập cho phép và địa chỉ ví Quyền của bạn.

Tôi có thể thấy các giao dịch thành công trên blockchain. Vui lòng gửi cho tôi một tin nhắn với địa chỉ ví Permision của bạn.

Cảm ơn bạn mray. Tôi đã thấy số ask của tôi. Cảm ơn bạn