Khó khăn khi xem video


Mình mất nhiều thời gian hơn gấp nhiều lần để xem một số video trong khi thiết bị và đường truyền vẫn ổn định. Một số video xem xong rồi không kết thúc được, thoát ra thì không được tính điểm.

1 Like

Các video Cheddar có chất lượng higer nhiều, sử dụng một trình phát khác và mất nhiều thời gian hơn để phát trực tuyến. Chúng tôi đang làm việc trên một giải pháp.

1 Like


Vấn đề này thường gặp với các video có thời gian lớn. Mình mất hơn 20 phút mà chưa chạy được 50%.

Có một số chủ đề về điều này. Một số video (Cheddar) có chất lượng rất cao và chiếm nhiều băng thông hơn, do đó một số mạng chậm. Chúng tôi đang làm việc trên một giải pháp.