Khi nào mới hết testnet


#1

Khi nào mới có thể rút được tiền


#2

Bình tĩnh chờ đợi :smiley: