Id Toi trua lay dc linh vi > xin dc tro giup chi dan mo vi


#1

toi trua mo dc vi blochai


#2

tôi không hiểu câu hỏi của bạn