How to withdrew


#1

How to withdraw permission token


#2

Please read the FAQs.


#3

where is the faqs.
\


#4

There is a whole topic on the forum main page named FAQ


#5

Hello admin… I am do not find faqs. please answer here.


#6

Bạn click vào biểu tượng “hai bàn tay nắm” ở góc trên bên phải màn hình hiển thị của forum này. FAQ là thư mục thứ 3 kể từ trên xuống. Chúc may mắn.


#7

https://forum.permission.io/c/faq