How to withdraw ASK Token?

#1

How to withdraw ASK Token can anyone tell me please?

2 Likes
#2

Chưa thể rút mã thông báo cho đến khi chuyển sang mainnet.
Chúc vui!

1 Like