Hàng hóa quá ít

Các mặt hàng bán trên của hàng permission quá “nghèo nàn” về chủng loại. Đa số là phụ kiện, đồ chơi…
Nó chưa thật sự là phong phú cho nhu cầu chung. Các bạn nên cố gắng đa dạng sản phẩm.