Hỏi về mất đồng ASK

tại sao toàn bộ số ASK của tôi lại là 0 vậy, kể cả xem xong video quảng cáo cũng hiện 0 là sao? chả nhẽ mất hết toàn bộ ASK tôi kiếm được từ ban đầu sao?

Để chế độ tiếng anh. Đừng để chế độ dịch tiếng việt. Sẽ thấy

Bạn đã kiểm tra ví của bạn?

tôi đã kiểm tra kỹ nhưng vẫn hiện 0 ASK là sao?

Vào Th 4, 29 thg 5, 2019 vào lúc 18:51 Michelle Ray via Permission.io Forum permission@discoursemail.com đã viết:

Nhấp vào liên kết ví. ASK của bạn hiện đang ở trong ví Giấy phép của bạn.