Exchange the tokens

#1

Hello when can I exchange the tokens to $ ? And how much the expected price for 1 ASK token ?

4 Likes
#2

Please read the FAQ for information about the Permission token

3 Likes
#3

Still nothing on this I guees

1 Like
#4

As stated by the admis, the Main Net will launch end of year, after that it will be time to start negotiations with exchanges… and when listed on an exchange you might be able to withdraw or exchange to $.

6 Likes
#5

Có nghĩa là vẫn chưa biết tỷ giá quy đổi từ ASK sang Dollar, hoặc các đồng tiền khác. Đây cũng là lo ngại chung của người dùng khi hiện tại các đồng cion đang mất ổn định và có nguy cơ đi dần về phá sản.

#6

Bao gio hoat donng ask moi rut duoc

1 Like
#7

Theo thông tin của Permission, trong tháng 12 này sẽ có công bố chính thức.:laughing:

#8

When are expecting main test launch

1 Like
#9
2 Likes
#10

Vậy chính xác là thời gian nào thì đồng ASK này có giá trị vậy các bạn @

#11

Chúng tôi chưa công bố ngày ra mắt. Chúng ta đang tiến gần hơn!

2 Likes