Exchange the tokens

Hello when can I exchange the tokens to $ ? And how much the expected price for 1 ASK token ?

5 Likes

Please read the FAQ for information about the Permission token

3 Likes

Still nothing on this I guees

2 Likes

As stated by the admis, the Main Net will launch end of year, after that it will be time to start negotiations with exchanges… and when listed on an exchange you might be able to withdraw or exchange to $.

7 Likes

Có nghĩa là vẫn chưa biết tỷ giá quy đổi từ ASK sang Dollar, hoặc các đồng tiền khác. Đây cũng là lo ngại chung của người dùng khi hiện tại các đồng cion đang mất ổn định và có nguy cơ đi dần về phá sản.

Bao gio hoat donng ask moi rut duoc

1 Like

Theo thông tin của Permission, trong tháng 12 này sẽ có công bố chính thức.:laughing:

When are expecting main test launch

1 Like
3 Likes

Vậy chính xác là thời gian nào thì đồng ASK này có giá trị vậy các bạn @

Chúng tôi chưa công bố ngày ra mắt. Chúng ta đang tiến gần hơn!

2 Likes

Đồng ASK này hiện có trên những sàn nào,và rút thánh toán như thế nào ?

Chúng tôi CHỈ ra mắt. Chúng tôi không có thông tin về trao đổi

Please tell us for when can exchange, It’s very very very important to keep develeping project!

1 Like

We JUST launched this morning. We have no information about exchanges.

You don’t know so just CEO know that?
If have any new about exchange then more peoples will join with us.

2 Likes