Dùng ASK để mua hàng hóa!

Hiện tại, Permission đang trao đổi ASK để lấy hàng hóa!

Nhưng, bạn cần hàng chục ngàn ASK để mua một chiếc áo, hoặc một cái ly uống nước?
Điều này thật không may cho thời gian và kỳ vọng của mọi người, và giá trị của một người mới bắt đầu tham gia sẽ mất bao lâu mới bằng một cái ly uống nước?
Dù sao thì Permission cũng làm những gì họ có thể rồi. Chúng ta không có lý do gì để đòi hỏi một dự án như thế này.

3 Likes

Phải mua mất bao nhiêu usd để có đc 1000 ask :joy::joy::joy:

1 Like

Hàng hóa trên này quá đắt đỏ so với thị trường. Dường như Permission không chuyên nghiệp về mảng này.

1 Like