Đóng góp ý tưởng cho dự án


#1

Nhà sản xuất cần bán hàng hóa của họ là điều mà họ chi phí cho quảng cáo, cũng là điều quyết định giá trị và thời gian của Permission.
Tôi có ý đề nghị permisson cho phép người dùng chia sẻ các quảng cáo yêu thích về các trang xã hội cá nhân của họ (như: Facebook, Twitter,… hoặc Permisson gruops nếu có) và có thể trả phí cho hành động này, để giúp nhà sản xuất tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Nếu Permission đàm phán được các bên (nhà sản xuất, mạng xã hội, các website liên kết,…) tôi tin là sẽ lớn mạnh, lâu dài.
@mray @CryptoCapital2020


#2

Agree with this suggestion +1


#3

Vâng! Cảm ơn bạn ủng hộ đề xuất này.:heart_eyes:


#4

tôi thích đề xuất này, thực dụng và rất giá trị:smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes: