Đây có thực sự là đối tác

Mray xin bạn hãy xác nhận thông tin trên

2 Likes

Có, chúng tôi đã hợp tác với Fabrk để xem làm thế nào chúng ta có thể làm việc cùng nhau để xin phép thêm!

3 Likes

Bao giờ có tin tức hoặc báo cáo về sự phát triển của permission mray

Sớm thôi, chúng ta sẽ có một số tin tức lớn! Tôi hy vọng vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

5 Likes

Xin chúc mừng dự án đang phát triển. Mong mọi điều tốt đẹp đền đáp sự tin tưởng và đồng hành của người dùng permission.io

اگر آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے
Sớm thôi, chúng ta sẽ có một số tin tức lớn! Tôi hy vọng vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.