Đăng nhập không F2A

#1

tài khoản mình giới thiệu mới không yêu cầu F2A khi đăng nhập (đã đăng kí F2A: authenticator) và mình cũng không được tính điểm giới thiệu (đã điền mã giới thiệu của mình 1EDD1C). Tại sao lại thế?

#2

Chúng tôi chỉ hỗ trợ Authy hoặc Google Authenticator

1 Like
#3

Đăng nhập roi mới lam 2FA nha ban. Ban va nguoi kia khong duoc cộng điem la vi nguoi đó van chưa lam 2FA

#4

Nhap 2AF code sai hoai sao

#5

Nói như thánh. Chưa đăng nhập thì làm 2FA bằng niềm tin à. :disappointed_relieved::disappointed_relieved: