Đăng kí tài nhiều tài khoản từ một thiết bị có là gian lận

Để giảm thao tác khi đăng kí tài khoản và xác thực 2FA trên điện thoại người được giới thiệu. tôi có thể đăng kí cho tài khoản mới bằng điện thoại của mình, sau đó xác thực mail, 2FA và xem video bằng điện thoại người đăng kí mới không?
Như vậy có bị coi là gian lận không @mray ???

1 Like

2FA được dán với ứng dụng trên thiết bị của bạn. Họ có thể cần 2FA một lần nữa trong tương lai, vì vậy tốt hơn là dạy họ cách sử dụng 2FA.

Ý mình là thao tác đăng kí là bằng điện thoại của mình. Còn xác thực 2FA và đăng nhập sau đó từ điện thoại của người được giới thiệu.
Như vậy sẽ dễ dàng quét mã xác thực 2FA hơn.
Và muốn hỏi như vậy có bị coi là gian lận không?

Chúng tôi không hạn chế đăng ký bằng IP. Bạn có thể đăng ký bất cứ ai trên thiết bị của bạn.

1 Like

Cảm ơn bạn đã thông tin.