Đề xuất thêm chức năng quét mã vào ô địa chỉ ví


Để tiết kiệm thời gian nhập ví hay thêm chức năng quét mã QR vào cuối ô địa chỉ ví . để giao dịch trở nên dễ dàng hơn

1 Like

Cảm ơn vì bạn đã phản hồi. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét nó khi gửi ASK của bạn được hỗ trợ nhiều hơn.

1 Like