Đề xuất phát triển thu nhập người dùng


#1

Hiện tại, permission.io có quá ít video quảng cáo trả tiền cho người dùng, nên kém thu hút, (dù token ASK vẫn chưa có giá trị gì). Cần có thêm nhiều công việc khác trên permission.io cho người dùng lưu thời gian trên permission lâu hơn và được nhiều token hơn.


#2

Người dùng mã thông báo đang kiếm được là có thật và Permission.io đang trả tiền cho họ. Bạn có nghĩ mở ứng dụng để kiếm 100 ASK là xứng đáng không? Hay là số 2000 HỎI?
Bạn có xem 25 video mỗi ngày để kiếm 100 ASK không?


#3

Tôi đã khảo sát trên 10 người dùng mà tôi giới thiệu trực tiếp, họ cảm thấy nội dung của permission.io quá ít trên mỗi ngày, nên họ không hứng thú checkin permission hàng ngày. Họ chọn cách hàng tuần, hoặc lâu hơn nữa mới checkin permission.(để xem nhiều quảng cáo trong một lần check in).
Nếu nhiều công việc, và đa dạng trên permission (khoảng 30’_1h) thì tôi nghĩ rằng hàng triệu người dùng Việt Nam đang chờ bạn. (thuộc tính người địa phương là họ không thích lướt qua nhiều trang Web, mà họ cần nhiều nội dung trên một trang Web).
Hãy kinh nghiệm từ minds.com với hàng triệu người dùng Việt Nam chỉ trong vòng 60 ngày.
Chúc thành công