Đề xuất hãy yêu ❤ các video quảng cáo

Tôi nghĩ mọi người nên yêu thích các video quảng cáo trên nền tảng permission.io hãy nhấn :heart: khi xem 1 video quảng cáo để ủng hộ nhà phát triển. Để đóng góp 1 phần công sức tạo động lực cho các nhân viên công ty đang làm việc vì permission :heart::heart::heart::kissing_heart:

2 Likes

Tôi thích xem video quảng cáo permission rất tốt! Tôi yêu thích permission :+1::+1::+1::heart: