Đề nghị: permission.io hãy thử là người dùng

Các thương gia quảng cáo sản phẩm của mình trên permission.io, và trả ASK cho người dùng (xem quảng cáo). Vậy, tại sao người dùng không thể dùng ASK kiếm được để mua lại các sản phẩm của thương gia? Mà phải mua bằng $ để được nhận ASK + cơ hội kiếm ASK khác? Một sự dẫn dắt công việc, hay thử nghiệm người dùng?
Chúng tôi ủng hộ dự án permission.io là bởi sự thuyết phục của ý tưởng của dự án. Chứ không phải là các tuyên bố chung. Hy vọng các bạn có những hành động, tiến triển một cách công bằng.
Nếu người dùng chưa thể chi tiêu ASK (công sức và thời gian của họ đã bỏ ra), thì các bạn chưa nên áp dụng chính sách " điều kiện mua hàng" cho họ. Như thế là sự dẫn dắt, từ việc bỏ thời gian để kiếm ASK, sang việc bỏ tiền ra mua hàng để đủ điều kiện kiếm ASK (không có giá trị chi tiêu???).
Tôi, vẫn ủng hộ ý tưởng tốt đẹp của dự án, nhưng sẽ lên tiếng phản biện các vấn đề không hợp lý của các bạn. Nếu đây là một dự án nghiêm túc như những gì các bạn thông báo. Thì mong các bạn hãy đặt mình vào vị trí người dùng mà hành động để phát triển.

2 Likes

Chúng tôi đánh giá cao rằng người dùng muốn có thể kiếm được ASK và điều đó thật dễ dàng khi tất cả những gì bạn phải làm là xem video, nhưng đó không phải là mô hình kinh doanh khả thi nếu người dùng chỉ săn tiền điện tử.
Chúng tôi đang làm việc để làm cho ASK của bạn hữu ích cho bạn, nhưng không ai sẽ chỉ đưa tiền cho bạn.
HỎI là một trao đổi giá trị. Tất nhiên, chúng tôi muốn các thành viên Perm Perm tiếp tục kiếm được ASK nhưng nó phải ở trong một mô hình kinh doanh sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Ai đó đang trả tiền cho bạn rằng HỎI, nó không phải là một món quà. Nếu không ai sẵn sàng trả tiền cho hoạt động bạn đang làm, thì không có doanh nghiệp.

2 Likes

vậy khoảng bao lâu nữa chúng tôi có thể trao đổi ask sang usdt or btc,eth

1 Like

Sợ tôi không có bất kỳ thông tin nào cho bạn về giao dịch hoán đổi.

1 Like

Bạn liên tục gọi ASK là Tiền, và luôn đề cập đến giá trị của nó(Ask) trong lúc nó (ASK) vẫn chưa có gì ( 1ask = 1ask). Tôi đang nói đến thực tế này là không phù hợp. Tôi sẽ không nói cách kiếm ASK thế nào nếu nó có giá trị trao đổi.
Khi ASK chưa có giá trị trao đổi (chính bạn cũng không chắc về điều này) nhưng bạn lại cho đó là phần thưởng xứng đáng? Và yêu cầu người dùng mua hàng để nhận nó (ask)? Tất nhiên là không có gì cho không nhau, nhưng tôi nhấn mạnh rằng: “Khi ASK chưa có giá trị trao đổi, thì việc giao dịch mua hàng để nhận nó là CHƯA PHÙ HỢP”. Bạn đang yêu cầu người dùng như một cổ đông góp vốn của dự án, trong khi người dùng chỉ tin vào ý tưởng của dự án thôi.
Như vậy, có nghĩa rằng: tôi không phản đối cách kiếm ASK bằng hình thức mua hàng. Nhưng phải là khi ASK có giá trị trao đổi mới đúng.
Mong các bạn hiểu ý tôi. Tôi vẫn hy vọng các bạn thành công!

2 Likes